Wenneslandsamlingen

Velkommen til verdens største samling av beatkunst utenfor USAs grenser!

Beatperioden i USA var kjennetegnet av opprør mot 50-tallets idealer og en søken etter nye uttrykksformer. En ny generasjon kunstnere sprengte konvensjoner og tabuer.
Kristiansandslegen Reidar Wennesland reiste over til San Francisco og ble raskt populær blant noen av beatkulturens fremste navn. Han levde blant dem og tok gjerne imot bilder og kunst som betaling for sine legetjenester.
I løpet av 1970-åra skjenket han samlingen sin til Høgskolen i Agder og Kristiansand Katedralskole - Wenneslandsamlingen.