Dr. Reidar Wennesland

Reidar Wennesland var født i Kristiansand i 1908. Etter artium ved Kristiansand Katedralskole utdannet han seg til lege. I 1947 emigrerte han til USA og slo seg etter hvert ned som lege med egen praksis i San Francisco. Alt som ung student begynte han å samle på kunst, og det fortsatte han med i California. Det resulterte i en stor kunstsamling blant annet fra hans egen samtid, i første rekke beatkunst.

Før sin død i 1985 donerte han store deler av sin kunstsamling til Kristiansand Katedralskole og til Høgskolen i Agder. Han foretrakk å la bildene pryde veggene i skoler fremfor å overlate dem til museer. For å sitere fra et intervju i Fædrelandsvennen i forbindelse med overrekkelsen av gaven: «På museer er det enkelte spesielt interesserte som stikker innom en gang imellom, mens det på skolene er unge mennesker som kan få være omgitt av vakre malerier. Maleriene kan inspirere, de unge oppdager dem og lærer, de blir nysgjerrige og starter diskusjoner: Hva i all verden mener kunstneren med det bildet?