Beatdagen 2004

I 2004 ble Beatdagen innført som et arrangement for å markere Beatsamlingene ved Kristiansand katedralskole og Høgskolen i Agder. Arrangementene skal ha et bredt fokus på for å skape en forståelse for tiden, musikken, litteraturen og kunsten som alle kan inkluderes i samlebetegnelsen – Beatkultur.

Program

5. November 2004

Kl. 14:00 Åpning i Vilhelm Krags hall ved Jan Wennesland
Musikk v/artistene fra Kongensgate akademi
Kl. 14:30 Guidet omvisning i kunstutstillingen ved kunstutvalget, HiA
Kl. 14:45 Visning av dokumentaren På sporet av Beat-bohemene
Auditorium Knut Hamsun, inngang fra Vilhelm Krags hall
Auditorium Henrik Ibsen:  
Kl. 15:45 Musikk v/artistene fra Kongensgate akademi
Kl. 16:00 Foredrag ved førsteamanuensis Sigmund Ro:
Beatkulturen – hva var den, hva er den?
Kl. 16.45 Musikk v/artistene fra Kongensgate akademi
Kl. 17:00 Panel drøfter temaet: Hva var Beatperioden?
Kl. 17:45 Guidet omvisning i kunstutstillingen ved kunstutvalget, HiA
Kl. 18:00 Visning av dokumentaren På sporet av Beat-bohemene
Auditorium Knut Hamsun
Kl. 19:00 Forestilling med Juni Dahr på Østsida