1. oktober - 31. desember

BEAT I STORT FORMAT

Tre utvalgte bilder fra Wenneslandssamlingen blir vist som måneds bilde på Sørlandets kunstmuseum.

Torsdag 27. oktober

BEAT À LA CARTE

Miniforelesninger på Østsia. Innslag ved dramastudentene ved Høgskolen i Agder
Konferansier Alvar Wattne

Kl. 12:00-12:20 Preben Aukland: Ungdom og beatkunst
Kl. 12:30-12:50 Morten Prytz, Kristiansand Filmklubb: William Burroughs og Beat-filmen
Kl. 13:00-13:20 Stephen Dougherty: Reading Kerouac, reading On the Road
Kl. 13:30-13:50 Tore Bråthen: First thought – best thought - Bernt Moen, piano
Kl. 14:00-14:20 Halvor Fjermeros: Myter, mangfold og motsigelser – politiske strømninger bak Beat og etterkrigstidas kunstneropprør
Kl. 14:30-14:50 Kristin Wennesland: Samleren Wennesland

BEAT I LEVENDE BILDER

Film i auditorium Knut Hamsun (B1 007), Høgskolen i Agder

Kl. 16:00-16:45 Dr. Wennesland; an icon among the Beats by Gerd Hennum
Kl. 17:00-18:20 The Life of Allen Ginsberg

DIGITALE BEATER

Bilder fra samlingen vises på storskjerm i Vrimlehallen og i studentkantina på Høgskolen i Agder

SMAKEBEATER

På Kristiansand katedralskole blir det en presentasjon av hele Wenneslandssamlingen.

Kl. 16:00 Åpning ved Per Iversen på Katedralskolen, inngang B
Musikalsk innslag ved Tore Bråthen
Kl. 16:15 Gerd Hennum, kunsthistoriker og forfatter av På sporet av Beatbohemene og regissør og manusforfatter av Dr. Wennesland an Icon among the Beat:
Bilder fra Wenneslandssamlingen - og litt om menneskene som har skapt dem

BEAT I PERSPEKTIV

Før foredraget vil det bli muligheter for en matbit i studentkantina på Høgskolen i Agder. Foredraget finner sted på Høgskolen i Agder, rom B1 001.
Kl. 17:45 Kunsthistoriker Evelyn Holm:
Spor av bohem - om outsiderposisjoner og samfunnsengasjement i kunst fra 1800-tallet til i dag

BEAT I VRENGEBILDE

Kl. 19:00 Allen Ginsbergs Howl på Østsia
Opplesning ved Terje Dragseth og musikk ved Egil Kapstad

Fredag 28. oktober

BEAT I MØRKET

Kristiansand Filmklubb på Sørlandets Kunstmuseum:
"Beat-kultur og film" - med vekt på William S. Burroughs.

Beat-kulturen har satt spor i filmen, og William S. Burroughs prøvde å overføre noen av sine teknikker fra litteratur til film.